Sviatok má :
     C E N N Í K:

   » Ceny za jednotlivé geodetické práce sú kalkulované podľa
      Cenníka Komory geodetov a kartografov SR .

   » Vzhľadom k špecifickosti jednotlivých prípadov z hľadiska
      ich rozsahu, lokality , náročnosti spracovania a zamerania
      je možné u nás dojednať individuálne ceny pre jednotlivé
      práce.

   » tel.: +421 (0)52 452 20 42

   » e-mail: geodet-tatry@geodet-tatry.sk