Sviatok má :
     Naša geodetická kancelária Vám ponúna svoje nasledovné služby
   VYHOTOVENIE:

   » GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

   » POLOHOPISOV

   » VÝŠKOPISOV

   » POREALIZAČNÝCH ZAMERANÍ

   » VYTÝČENIA HRANÍC POZEMKOV

   » A VŠETKÝCH GEODETICKÝCH PRÁC PODĽA VÁŠÍCH POŽIADAVIEK